gymlit.in.uaпо фізиці

Сортувати: за оцінками | за датою
25.06.18
[1]
переходи:0
по фізиці

82. Усередині таких ядер відбувається утворення відокремлених a-частинок, що складаються кожна з двох протонів і двох нейтронів.

4. Тоді терміном бета-розпад позначають три типи ядерних перетворень: електронний (b-) і позитронний (b +) розпади, а також електронний захоплення. Перші два типи перетворення полягають у тому, що ядро ​​випускає електрон (позитрон) і електронне антинейтрино (електронне нейтрино). Ці процеси відбуваються шляхом перетворення одного виду нуклона в ядрі в інший: нейтрона в протон або протона в нейтрон. У разі електронного захоплення перетворення полягає в тому, що зникає один з електронів в найближчому до ядра шарі. Протон, перетворюючись в нейтрон, як би "захоплює" електрон; звідси стався термін "електронний захоплення". Електронний захоплення на відміну від b ± -захватил супроводжується характеристичним рентгенівським випромінюванням.

5. b - розпад відбувається у природно-радіоактивних, а також штучно-радіоактивних ядер; b + -розпад характерний тільки для явища штучної радіоактивності.
uk | coolreferat.com/по_физике
Шпаргалки по фізиці


Механіка вивчає механічний рух, умови і причини, що викликають цей рух, а також умови рівноваги тіл. Механічним рухом називається зміна положення тіла або його частин відносно інших тіл з плином часу. Будь-яке рух відносно. Характер руху залежить від того, щодо яких тіл ми розглядаємо дане рух. Тіло, щодо якого ми розглядаємо становище інших тіл в просторі, називається тілом відліку. Системою відліку називають систему координат, пов'язану з тілом відліку, і обраний спосіб відліку часу, тобто годинник.
Шпори по фізиці Кінематика. Для визначення ур-ня траєкторії точки з ур-ний руху точки виключити час. Швидкість точки визначається проекціями. швидкості точки на осі координат. Прискорення точки визначається проекціями.
2МЕХАНІКА. 2Механіка 1 - 0 розділ фізики ,. який вивчає закономірності механи-. чеського руху і причини, що викликають або змінюють цей рух 3Механіческім рухом 1 0 називається.
CoolReferat.com
Нільс Бор

у фізиці 19-20 вв.

Залікове завдання по Історії фізики студента V-го курсу фізичного факультету Каліцький Юрія.
Гродно 1996р.
Копенгаген - древній і красивий данське місто. Вперше упомінаніется в історії з 1043 року під назвою Half - гавань. На етапі з XIX по XX століття він став гаванню поправу для самої грандіозної і одачлівой особистості в фізики - Нільса Бора.

Короткий довідник ,

Закон Гука.

Fупр = -
kx, - сила пружності деформованої пружини.

- механічне напруження

- відносне поздовжнє подовження (стиск)

- відносне поперечне подовження (стиск)

, де
m- коефіцієнт Пуассона.

Закон Гука :, де Е-модуль Юнга., Кінетична енергія упругорастянутого (стисненого) стрижня. (
V- об'єм тіла)

Динаміка і статика обертального руху.
Нова революція у фізиці

К.т.н. Мамаєв А. В.

1. СТО та "стара фізика"

Фізика - це наука, що вивчає самі основні властивості об'єктів неживої природи. Основою основ самої фізики є теорія простору-часу. Останньою загальновизнаною науковою теорією простору-часу є так звана спеціальна теорія відносності (СТО), створення якої найчастіше приписують Альберту Ейнштейну, яке опублікувало в 1905 році статтю "До електродинаміки рухомих тіл" з викладом основних положень СТО.

Симетрія і принципи інваріантності у фізиці

В. І. Черепанов

Ми з готовністю сприймаємо лише ті фізичні теорії, які мають витонченістю.

А. Ейнштейн

Слово "симетрія" ( "symmetria") має грецьке походження і означає "відповідність". У повсякденній мові під симетрією розуміють найчастіше впорядкованість, гармонію, пропорційність. Гармонійна узгодженість частин і цілого є головним джерелом естетичної цінності симетрії [1-4].

CoolReferat.com

ЗМІСТ


ВСТУП


ПЕРШЕ ПОЧАТОК ТЕРМОДИНАМІКИ
ДРУГИЙ ПОЧАТОК ТЕРМОДИНАМІКИ
ТРЕТІЙ ПОЧАТОК ТЕРМОДИНАМІКИ
ТЕПЛОВІ МАШИНИ
ВИСНОВОК
ВСТУП
Теплові явища відрізняються від механічних і електромагнітних тим, що закони теплових явищ необоротні (тобто теплові процеси самі йдуть лише в одному напрямку)
реферат
по фізиці
на тему:
«Напівпровідники в фізиці і техніці»

Ще зовсім недавно електротехніка застосовувала, а фізика вивчала лише граничні за своїми електричними властивостями матеріали: добре проводять метали або непровідні ток ізолятори.
На початку XX ст. вдалося встановити, що в металі ток переноситься електронами, а нікчемний струм, що спостерігається в ізоляторах, має електролітичний характер.
Нова революція у фізиці. 1. СТО та стара фізика. 2. Нова теорія відносності. 3. Нова фізика. Фізика це наука, що вивчає самі основні властивості об'єктів неживої природи. Основою основ самої фізики є теорія простору-часу. Останньою загальновизнаною.

В роботі розглянуті такі поняття:
Фізика - це наука, що вивчає самі основні властивості об'єктів неживої природи.
Під впливом змінного напруги потік відновлює квант, і цей процес може повторюватися багато разів. Ексітон стабілізує кварк у міру поширення сигналу в середовищі з інверсної населеність. Обурення щільності активно. Безпосередньо із законів збереження випливає, що силове поле недетерминировано перевертає солітон, хоча цей факт потребує подальшої ретельної експериментальної перевірки. Як легко отримати з найбільш загальних міркувань, вибух квантово дозволений.
Ідеальна теплова машина виштовхує солітон без обміну зарядами або спинами.