gymlit.in.uaкадри підприємства

Сортувати: за оцінками | за датою
26.09.18
[1]
переходи:0
кадри підприємства

Мал. Організаційна структура підприємства.
На чолі підприємства знаходиться генеральний директор, завдання якого - координувати діяльність різних служб підприємства для досягнення цілей бізнесу. Генеральному директору підпорядковується начальник відділу маркетингу, який відповідає за досягнення маркетингових цілей бізнесу. Він також проводить дослідження, підтримує маркетингову інформаційну систему і відповідає за рекламну кампанію. Начальнику відділу маркетингу підпорядковуються фахівці нижньої ланки, які виконують функції відділу продажів, відділу досліджень і відділу реклами.
Перевага цієї структури полягає в її простоті і чіткому розмежуванні обов'язків співробітників. Разом з тим, в рамках подібної структури можуть виникати певні труднощі в забезпеченні координації інтересів фахівців різних функціональних груп.
Поряд з вибором організаційної структури маркетингової служби на даному підприємстві, важливим питанням є розробка і реалізація в подальшому «Положення про відділ маркетингу підприємства». Подібне положення регламентує права і обов'язки співробітників служби маркетингу, закріплює місце маркетингового підрозділу в організаційній структурі підприємства, забезпечуючи тим самим умови для успішного функціонування маркетингової служби в перспективі.
Проведення маркетингової діяльності на підприємстві вимагає певної переорієнтації діяльності всього підприємства, якій не можна домогтися простим перейменуванням відділу збуту у відділ маркетингу. Необхідно здійснити перебудову організаційної структури самого підприємства. При цьому на першому етапі керівництво підприємства посилило відділ збуту за рахунок введення групи фахівців, які стали займатися окремими маркетинговими дослідженнями і рекламою. У міру поглиблення в подальшому орієнтації діяльності підприємства на маркетинг відбувається підвищення значущості функцій маркетингу, що веде до необхідності виділення групи маркетингу з відділу збуту і перетворення цієї групи в самостійний підрозділ.
Будь-яка структура управління включає в себе органи, що здійснюють управлінський вплив, стійкі взаємозв'язки між цими органами і виконавцями. Склад і підпорядкованість взаємопов'язаних органів управління, які виконують різні функції по управлінню підприємством, являють собою організаційну структуру управління підприємством. Організаційна структура управління відображає внутрішню будову управлінської системи, і критерієм її раціональності є оптимальне число ступенів управління.
З цієї точки зору поняття організаційної структури тісно пов'язане з іншими характеристиками структури підприємства (технологічна, виробнича, господарська структура).
Обгрунтована, правильно обрана організаційна структура управління створює сприятливі умови для прийняття оптимальних рішень, підвищення оперативності управління, скорочення управлінських циклів, посилення виконавської дисципліни та підвищення економічності роботи всієї системи в цілому.
Загальна і функціональне керівництво з боку керуючих органів на рівні підприємства реалізується у вигляді планування, в тому числі маркетингу, організації праці та заробітної плати, технічного контролю виробництва та якості продукції, збуту продукції, охорони праці.
Існуюча в даній організації функціональна структура дозволяє підвищити ефективність роботи функціональних служб при появі міжфункціональних проблем. Для цього досить додати деякі елементи системи управління підрозділами до вже існуючої структурі. Однак, незважаючи на наявні гідності і переваги, ця система не носить універсального характеру і не може бути єдино можливою у всіх випадках.
Загальною вимогою до розробки відповідної структури управління підприємством є принцип системного побудови організації, що забезпечує комплексність управління всіма сторонами виробничо-господарської і соціально-економічної діяльності підприємства.
uk | coolreferat.com/Кадры_предприятия*) 538 ч / днів прогуляли 19 працівників (1 людина звільнена, а решта попереджені, що в разі повторного порушення трудової дисципліни будуть звільнені за прогули)
На схемах Додатки Б та Додатки В представлені алгоритми прийому і звільнення співробітників, прийнятих на ПКБ «Море».
Втрати робочого часу в порівнянні з відповідним періодом минулого року склали 64,7%, при цьому простої збільшилися на 39,8%.
Плинність кадрів погіршує багато виробничі показники. Дослідження проблеми плинності кадрів на ТОВ. Юніон Поліс Організаційна структура і кадри на підприємстві. Виявлення проблем на підприємстві в галузі управління кадрами і їх рішення.
В работе есть:, таблиці 1 шт., Рисунки более 10 шт., Висновки 1 шт.
В роботі розглянуті такі поняття:
Переваги - це одна з небагатьох заходів, які не потребують значних матеріальних витрат

Отже, в 2008 р. питома вага фахівців і службовців знизився на 1%, що пов'язано зі скороченням штату установи з 95 штатних одиниць в 2007р. до 93,75 в 2008р.

Структура персоналу за рівнем освіти (загального і спеціального) характеризує виділення осіб, які мають вищу освіту; незакінчену вищу (більше половини терміну навчання); середнє спеціальне; середню загальну; неповну середню; початкова. У муніципальній установі «Центр соціальної допомоги сім'ї та дітям» муніципального освіти місто Новотроїцьк Оренбурзької області