gymlit.in.uaПопроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартості

Сортувати: за оцінками | за датою
26.09.18
[1]
переходи:0
Попроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартостіТаблицю підсумкової собівартості використовують для розподілу загальних витрат звітного періоду між виробами. Частина витрат залишиться як сальдо рахунку «Незавершене виробництво» на кінець звітного періоду. Інші витрати увійдуть в собівартість виготовлених та випущених з підрозділу виробів.

Останнім етапом калькулювання собівартості буде проводка, якій собівартість готової продукції списують з рахунку «Незавершене виробництво». Вартість готової продукції, яка розрахована в таблиці підсумковій собівартості, відображається за дебетом рахунка «Готова продукція» і кредитом рахунка «Незавершене виробництво».
uk | coolreferat.com/Попроцессный_мет...ия_себестоимостизміст
Вступ
Особливості та сфера застосування попроцессного методу обліку витрат
Планування виробництва в попроцессной системі калькулювання
Розрахунок обсягів виробництва.
зміст
Вступ
1. Теоретична частина
1.1 Особливості застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
1.2 Нормативна база з обліку витрат
1.3 Організація обліку витрат при позамовному методу обліку витрат
2. Практична частина
2.1. Завдання № 4
2.2. Завдання № 6
висновок
Використовувана література

Вступ
Система управлінського обліку, на сучасному етапі, широко поширена в багатьох сферах діяльності
Головною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. Відомо, що прибуток - це різниця між отриманими доходами і проведеними витратами. Значить, чим більше доходи і менші витрати, тим більший прибуток.
Тому успіх діяльності підприємства залежить від того, чи може воно впливати на два ці фактора. Якщо так, то таке підприємство можна сміливо називати конкурентоспроможним.
Від чого залежить дохід? Від ціни проданої продукції, яке справило підприємство.

Причинами виникнення відхилення по використанню матеріалу можуть бути недбале ставлення співробітників з матеріалом, закупівля матеріалу низької якості, розкрадання матеріалу, зміна вимог з контролю за якістю або методів виробництва.

Загальне відхилення за витратами на матеріал дорівнює сумі відхилення за ціною матеріалу і відхилення по використанню матеріалу. Загальне відхилення за витратами на матеріал обчислюється за такою формулою
Особливість довгострокових інвестиційних проектів полягає в тому, що витрати на капвкладення виробляються в одному періоді часу, а доходи від їх реалізації виходять в іншому. Ціна грошей в ці періоди різна. Ці різниці відображаються шляхом дисконтування, застосовуваний в розрахунках економічної ефективності інвестицій, отримав назву методу чистої поточної вартості (ЧДС).
Знаходиться теперішня вартість очікуваного річного доходу (грошового припливу) від інвестицій і з нього віднімається величина початкових витрат на проект
2.2. Застосування позамовного методу обліку витрат на практиці
Розглянемо приклад застосування позамовного методу для розрахунку собівартості продукції.

Організація «Омега» отримала замовлення на виготовлення виробу А і вироби Б. Кількість одиниць вироби А становить 5 шт., Вироби Б - 4 шт. Виробництво обох замовлень займає три місяці.

На підприємстві було складено виробничий план і відкриті картки замовлень на обидва вироби. [3, с.9]

В процесі виконання замовлень були зроблені наступні прямі витрати

ознаки класифікації

1.по способом віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг)

2.по призначенням

3. Для процесу калькулювання собівартості і оцінки готової продукції

4.У залежності від порядку інтеграції витрат в собівартості випущеної продукції (робіт, послуг)

5.По складу
6. У залежності від періодичності виникнення

7.По поведінки витрат з метою зміни рівня ділової активності організації

8.
При нормативному методі обліку створюється система технічно обгрунтованих норм і нормативів, попередньо розробляються нормативні калькуляції виробів і їх складових частин, виявляються і враховуються відхилення від норм і нормативів витрат, враховуються зміни норм.
Застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції вимагає розробки нормативних калькуляцій на основі норм основних витрат, діючих на початок місяця, і квартальних кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління.