gymlit.in.uaПопроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартості

Сортувати: за оцінками | за датою
18.03.18
[1]
переходи:0
Попроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартостіТаблицю підсумкової собівартості використовують для розподілу загальних витрат звітного періоду між виробами. Частина витрат залишиться як сальдо рахунку «Незавершене виробництво» на кінець звітного періоду. Інші витрати увійдуть в собівартість виготовлених та випущених з підрозділу виробів.

Останнім етапом калькулювання собівартості буде проводка, якій собівартість готової продукції списують з рахунку «Незавершене виробництво». Вартість готової продукції, яка розрахована в таблиці підсумковій собівартості, відображається за дебетом рахунка «Готова продукція» і кредитом рахунка «Незавершене виробництво».
uk | coolreferat.com/Попроцессный_мет...ия_себестоимостизміст
Вступ
Особливості та сфера застосування попроцессного методу обліку витрат
Планування виробництва в попроцессной системі калькулювання
Розрахунок обсягів виробництва.
На самому початку діяльності фірма закупила основних засобів на суму 186000 руб., В тому числі ПДВ. Вартість без ПДВ: .157627
Було визначено середній термін корисного використання основних засобів, він склав 5 років. Тоді амортизація в місяць: 157627/5/12 = 2627 руб., Починаючи з лютого.
У січні ми закупили матеріалів на суму 108 560 руб. (Без ПДВ 92000 руб.) І справили 10 диванів-книжок, 10 диванів «Діана» і 10 крісел з підлокітниками.
У лютому ми закупили матеріалів на суму 108 560 руб. (Без ПДВ 92000 руб.)
зміст
Вступ
1. Теоретична частина
1.1 Особливості застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
1.2 Нормативна база з обліку витрат
1.3 Організація обліку витрат при позамовному методу обліку витрат
2. Практична частина
2.1. Завдання № 4
2.2. Завдання № 6
висновок
Використовувана література

Вступ
Система управлінського обліку, на сучасному етапі, широко поширена в багатьох сферах діяльності
Особливість довгострокових інвестиційних проектів полягає в тому, що витрати на капвкладення виробляються в одному періоді часу, а доходи від їх реалізації виходять в іншому. Ціна грошей в ці періоди різна. Ці різниці відображаються шляхом дисконтування, застосовуваний в розрахунках економічної ефективності інвестицій, отримав назву методу чистої поточної вартості (ЧДС).
Знаходиться теперішня вартість очікуваного річного доходу (грошового припливу) від інвестицій і з нього віднімається величина початкових витрат на проект
Калькулювання нормативної і фактичної собівартості продукції. Облік відхилень від норм витрат. Переваги та недоліки системи нормативного калькулювання.

курсова
Розмір: 48.21 кб.
Мова: російська
Розмістив (ла): Світлана
переглянути

Поняття методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Елементи калькулювання собівартості. Класифікація витрат. Способи обчислення собівартості окремих видів продукції.

диплом
Розмір: 70.
2.2. Застосування позамовного методу обліку витрат на практиці
Розглянемо приклад застосування позамовного методу для розрахунку собівартості продукції.

Організація «Омега» отримала замовлення на виготовлення виробу А і вироби Б. Кількість одиниць вироби А становить 5 шт., Вироби Б - 4 шт. Виробництво обох замовлень займає три місяці.

На підприємстві було складено виробничий план і відкриті картки замовлень на обидва вироби. [3, с.9]

В процесі виконання замовлень були зроблені наступні прямі витрати


Нарешті, калькулювання є основою трансфертного ціноутворення. Трансферна (внутрішня) ціна застосовується при комерційних операціях між підрозділами одного і того ж підприємства. Найбільшу актуальність питання формування трансфертних цін мають при наявності права у підрозділи підприємства самостійно виходити на зовнішніх покупців. У цьому випадку від правильного формування трансфертної ціни залежатиме загальний фінансовий стан організації.