gymlit.in.uaПопроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартості

Сортувати: за оцінками | за датою
20.05.18
[1]
переходи:0
Попроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартостіТаблицю підсумкової собівартості використовують для розподілу загальних витрат звітного періоду між виробами. Частина витрат залишиться як сальдо рахунку «Незавершене виробництво» на кінець звітного періоду. Інші витрати увійдуть в собівартість виготовлених та випущених з підрозділу виробів.

Останнім етапом калькулювання собівартості буде проводка, якій собівартість готової продукції списують з рахунку «Незавершене виробництво». Вартість готової продукції, яка розрахована в таблиці підсумковій собівартості, відображається за дебетом рахунка «Готова продукція» і кредитом рахунка «Незавершене виробництво».
uk | coolreferat.com/Попроцессный_мет...ия_себестоимостизміст
Вступ
Особливості та сфера застосування попроцессного методу обліку витрат
Планування виробництва в попроцессной системі калькулювання
Розрахунок обсягів виробництва.
Позамовний метод калькулювання собівартості застосовується у разі, коли вироблений продукт легко ідентифікується. Іншими словами, його характеристики і якість можуть бути точно визначені. При цьому продукт виробляється в установленому кількості, тобто у вигляді замовлення або партії.
Позамовний метод знаходить своє застосування в одиничному і дрібносерійного виробництва.
зміст
Вступ
1. Теоретична частина
1.1 Особливості застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
1.2 Нормативна база з обліку витрат
1.3 Організація обліку витрат при позамовному методу обліку витрат
2. Практична частина
2.1. Завдання № 4
2.2. Завдання № 6
висновок
Використовувана література

Вступ
Система управлінського обліку, на сучасному етапі, широко поширена в багатьох сферах діяльності
Калькулювання нормативної і фактичної собівартості продукції. Облік відхилень від норм витрат. Переваги та недоліки системи нормативного калькулювання.

курсова
Розмір: 48.21 кб.
Мова: російська
Розмістив (ла): Світлана
переглянути

Поняття методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Елементи калькулювання собівартості. Класифікація витрат. Способи обчислення собівартості окремих видів продукції.

диплом
Розмір: 70.
Причинами виникнення відхилення по використанню матеріалу можуть бути недбале ставлення співробітників з матеріалом, закупівля матеріалу низької якості, розкрадання матеріалу, зміна вимог з контролю за якістю або методів виробництва.
Загальне відхилення за витратами на матеріал дорівнює сумі відхилення за ціною матеріалу і відхилення по використанню матеріалу.
2.2. Застосування позамовного методу обліку витрат на практиці
Розглянемо приклад застосування позамовного методу для розрахунку собівартості продукції.

Організація «Омега» отримала замовлення на виготовлення виробу А і вироби Б. Кількість одиниць вироби А становить 5 шт., Вироби Б - 4 шт. Виробництво обох замовлень займає три місяці.

На підприємстві було складено виробничий план і відкриті картки замовлень на обидва вироби. [3, с.9]

В процесі виконання замовлень були зроблені наступні прямі витрати

ознаки класифікації

1.по способом віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг)

2.по призначенням

3. Для процесу калькулювання собівартості і оцінки готової продукції

4.У залежності від порядку інтеграції витрат в собівартості випущеної продукції (робіт, послуг)

5.По складу
6. У залежності від періодичності виникнення

7.По поведінки витрат з метою зміни рівня ділової активності організації

8.
При нормативному методі обліку створюється система технічно обгрунтованих норм і нормативів, попередньо розробляються нормативні калькуляції виробів і їх складових частин, виявляються і враховуються відхилення від норм і нормативів витрат, враховуються зміни норм.
Застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції вимагає розробки нормативних калькуляцій на основі норм основних витрат, діючих на початок місяця, і квартальних кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління.