gymlit.in.uaМетодика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку

Сортувати: за оцінками | за датою
18.03.18
[1]
переходи:0
Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку
При нормативному методі обліку створюється система технічно обгрунтованих норм і нормативів, попередньо розробляються нормативні калькуляції виробів і їх складових частин, виявляються і враховуються відхилення від норм і нормативів витрат, враховуються зміни норм.
Застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції вимагає розробки нормативних калькуляцій на основі норм основних витрат, діючих на початок місяця, і квартальних кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління.
uk | coolreferat.com/Методика_учета_з...рганизацию_учета


18.03.18
[1]
переходи:0
Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку
Аналітичний облік витрат на виробництво продукції ведуть у картках або особливого роду оборотних відомостях, що складаються з окремих видів або груп продукції.
Нормативний метод обліку забезпечує оперативність і можливість попереднього контролю виробничих витрат і фактично задовольняє всі вимоги і управлінського обліку, що говорить про призначення облікової інформації та її важливості. [6, с.165]

Тільки нормативний метод обліку витрат на виробництво дає можливість систематично в ході виробництва контролювати витрати, що впливають на собівартість продукції. Нормативний метод забезпечує оперативність у прийнятті рішень, спрямованих на поліпшення економічних показників. Єдність системи оперативного виробничого планування і регулювання з нормативним методом дає максимальний ефект у зниженні собівартості продукції, забезпеченні безперебійності та ритмічності виробництва. [6, с. 135]
При нормативному методі є більше можливостей отримувати відомості, необхідні для виявлення результатів діяльності цехів, дільниць, бригад: визначення конкретного внеску кожного підрозділу в загальні результати роботи підприємства і збереження виробничих ресурсів.
При цьому методі немає потреби в організації додаткового обліку показників, зокрема виробничих витрат, економії матеріальних ресурсів, використання праці робітників. При нормативному методі знижується трудомісткість проведення інвентаризації залишків незавершеного виробництва, досягається велика взаємозв'язок бухгалтерського обліку з плануванням і оперативним обліком, забезпечується координація роботи бухгалтерії та інших економічних і технічних служб, значно підвищується роль бухгалтерського обліку в економічній роботі, а значить, і авторитет бухгалтерії.
В даний час впровадження нормативного методу є актуальним завданням, так як на багатьох підприємствах можна виявити недоліки у використанні матеріальних і трудових ресурсів, в організації виробництва, постачанні, нормуванні і виявити наявні внутрішні резерви.
uk | coolreferat.com/Методика_учета_з...ию_учета_часть=2
Списана собівартість пряжі, переданої в ткацький цех, для виробництва суровья за мінусом НЗП цеху №1


2 Туякова З.С. «Поняття собівартості та ринкової вартості в системі категорій бухгалтерського обліку». //Бухгалтерський облік. - 2010. - 24 с.


4 Керімов В.Е. «Облік витрат, калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери»: Учеб. - М .: Дашков і К, 2010 - 246 с.


5 Каверіна, О.Д. «Управлінський облік: системи, методи, процедури». - М .: Фінанси і статистика, 2010.


МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І калькулювання

собівартості продукції
У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різноманітні методи обліку витрат і калькулювання, що представляють собою прийоми знаходження і обробки інформації про собівартість продукції. Серед них можна виділити наступні.

1. Нормативний метод, при якому:

а) окремі види витрат на виробництво враховуються по поточним нормам, передбаченим нормативними калькуляціями;

б)