gymlit.in.uaМетодика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку

Сортувати: за оцінками | за датою
25.06.18
[1]
переходи:0
Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку
При нормативному методі обліку створюється система технічно обгрунтованих норм і нормативів, попередньо розробляються нормативні калькуляції виробів і їх складових частин, виявляються і враховуються відхилення від норм і нормативів витрат, враховуються зміни норм.
Застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції вимагає розробки нормативних калькуляцій на основі норм основних витрат, діючих на початок місяця, і квартальних кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління.
uk | coolreferat.com/Методика_учета_з...рганизацию_учета


25.06.18
[1]
переходи:0
Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку
Аналітичний облік витрат на виробництво продукції ведуть у картках або особливого роду оборотних відомостях, що складаються з окремих видів або груп продукції.
Нормативний метод обліку забезпечує оперативність і можливість попереднього контролю виробничих витрат і фактично задовольняє всі вимоги і управлінського обліку, що говорить про призначення облікової інформації та її важливості. [6, с.165]

Тільки нормативний метод обліку витрат на виробництво дає можливість систематично в ході виробництва контролювати витрати, що впливають на собівартість продукції. Нормативний метод забезпечує оперативність у прийнятті рішень, спрямованих на поліпшення економічних показників. Єдність системи оперативного виробничого планування і регулювання з нормативним методом дає максимальний ефект у зниженні собівартості продукції, забезпеченні безперебійності та ритмічності виробництва. [6, с. 135]
При нормативному методі є більше можливостей отримувати відомості, необхідні для виявлення результатів діяльності цехів, дільниць, бригад: визначення конкретного внеску кожного підрозділу в загальні результати роботи підприємства і збереження виробничих ресурсів.
При цьому методі немає потреби в організації додаткового обліку показників, зокрема виробничих витрат, економії матеріальних ресурсів, використання праці робітників. При нормативному методі знижується трудомісткість проведення інвентаризації залишків незавершеного виробництва, досягається велика взаємозв'язок бухгалтерського обліку з плануванням і оперативним обліком, забезпечується координація роботи бухгалтерії та інших економічних і технічних служб, значно підвищується роль бухгалтерського обліку в економічній роботі, а значить, і авторитет бухгалтерії.
В даний час впровадження нормативного методу є актуальним завданням, так як на багатьох підприємствах можна виявити недоліки у використанні матеріальних і трудових ресурсів, в організації виробництва, постачанні, нормуванні і виявити наявні внутрішні резерви.
uk | coolreferat.com/Методика_учета_з...ию_учета_часть=2
Робота має традиційну структуру і містить: вступну частину; основну частину, що складається з трьох розділів; висновок; список літератури, що включає перелік нормативно-правових актів.
Глава 1. Калькулювання собівартості продукції в управлінні виробництвом

1. 1 Собівартість, її склад та види
Однією з найважливіших завдань управлінського обліку є калькулювання собівартості продукції. Під собівартістю продукції (робіт, послуг) розуміють виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію.
Головною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. Відомо, що прибуток - це різниця між отриманими доходами і проведеними витратами. Значить, чим більше доходи і менші витрати, тим більший прибуток.
Тому успіх діяльності підприємства залежить від того, чи може воно впливати на два ці фактора. Якщо так, то таке підприємство можна сміливо називати конкурентоспроможним.
Від чого залежить дохід? Від ціни проданої продукції, яке справило підприємство.