gymlit.in.uaМетодика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку

Сортувати: за оцінками | за датою
26.09.18
[1]
переходи:0
Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку
При нормативному методі обліку створюється система технічно обгрунтованих норм і нормативів, попередньо розробляються нормативні калькуляції виробів і їх складових частин, виявляються і враховуються відхилення від норм і нормативів витрат, враховуються зміни норм.
Застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції вимагає розробки нормативних калькуляцій на основі норм основних витрат, діючих на початок місяця, і квартальних кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління.
uk | coolreferat.com/Методика_учета_з...рганизацию_учета


26.09.18
[1]
переходи:0
Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції і їх вплив на організацію обліку
Аналітичний облік витрат на виробництво продукції ведуть у картках або особливого роду оборотних відомостях, що складаються з окремих видів або груп продукції.
Нормативний метод обліку забезпечує оперативність і можливість попереднього контролю виробничих витрат і фактично задовольняє всі вимоги і управлінського обліку, що говорить про призначення облікової інформації та її важливості. [6, с.165]

Тільки нормативний метод обліку витрат на виробництво дає можливість систематично в ході виробництва контролювати витрати, що впливають на собівартість продукції. Нормативний метод забезпечує оперативність у прийнятті рішень, спрямованих на поліпшення економічних показників. Єдність системи оперативного виробничого планування і регулювання з нормативним методом дає максимальний ефект у зниженні собівартості продукції, забезпеченні безперебійності та ритмічності виробництва. [6, с. 135]
При нормативному методі є більше можливостей отримувати відомості, необхідні для виявлення результатів діяльності цехів, дільниць, бригад: визначення конкретного внеску кожного підрозділу в загальні результати роботи підприємства і збереження виробничих ресурсів.
При цьому методі немає потреби в організації додаткового обліку показників, зокрема виробничих витрат, економії матеріальних ресурсів, використання праці робітників. При нормативному методі знижується трудомісткість проведення інвентаризації залишків незавершеного виробництва, досягається велика взаємозв'язок бухгалтерського обліку з плануванням і оперативним обліком, забезпечується координація роботи бухгалтерії та інших економічних і технічних служб, значно підвищується роль бухгалтерського обліку в економічній роботі, а значить, і авторитет бухгалтерії.
В даний час впровадження нормативного методу є актуальним завданням, так як на багатьох підприємствах можна виявити недоліки у використанні матеріальних і трудових ресурсів, в організації виробництва, постачанні, нормуванні і виявити наявні внутрішні резерви.
uk | coolreferat.com/Методика_учета_з...ию_учета_часть=2У плодоконсервних предприяти. Основи калькулювання собівартості та обліку витрат в організаціях харчової промисловості. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Удосконалення методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
В работе есть: план, вступ, таблиці 2 шт., Додатки 7 шт., Рисунки 1 шт.
В роботі розглянуті такі поняття:
Витрати - це вартість ресурсів використовуваних на конкретні цілі.

Цивільний кодекс Російської Федерації від 26.01.1996 р № 14-ФЗ (в редакції подальших законів). Частина перша і друга


Податковий кодекс Російської Федерації: Глава 25. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ, офіційний текст, діюча редакція - М .: Видавництво «Іспит», 2010.


Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99). Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 6 травня 199.9 м № ЗЗн (в ред. Наказу Мінфіну Росії від 30 грудня 1999 г.№ 107н)