gymlit.in.uaЕтика і естетика обслуговування відвідувачів

Сортувати: за оцінками | за датою
20.10.18
[1]
переходи:2
Етика і естетика обслуговування відвідувачів
Глава2. Естетика в готельному і ресторанному бізнесі 2.1. Загальні відомості про естетики
Як часто ми говоримо про почуття захоплення і захоплення, викликаному чимось гарним, про свої особливі переживання, навіяних драматичними подіями життя, про переповнюють нас хвилюванні, що з'явилося при зустрічі з художнім твором, і не підозрюємо, що всі ці почуття і поняття, їх виражають, вивчаються наукою естетикою.

Ми часто чуємо слова «естетичне виховання», «естетичне почуття», нерідко самі міркуємо про естетичний смак, але пояснити, що це таке, не вміємо.

Зустрічаючись з іншими науками, ми ясно і чітко знаємо, що до них відноситься. Якщо мова йде про теореми, аксіоми, всім зрозуміло, що це геометрія. Якщо вивчаються хімічні реакції і властивості вступають в них елементів - це хімія. І навіть нові науки, що виникли при поєднанні старих наук - біофізика, астрохімія, математична лінгвістика і деякі інші - точно визначають свої наукові поняття, окреслюють коло досліджуваних ними проблем і знаходять свої методи. І тільки з естетикою це не відбувається. Люди користуються її поняттями і не підозрюють про це, а коли вживають її наукові терміни, не завжди вміють їх пояснити. Вивчаючи її, люди знайомляться з різними сторонами дійсності. Розкрийте будь-яку книгу з естетики, або прочитайте цю курсову, і ви побачите, що мова тут йде про природу і про суспільство, про людину та її діяльності. Але розглядаються всі ці явища під особливим кутом зору. Найбільше місце в естетиці займає мистецтво - література, музика, архітектура, образотворчі мистецтва, театр і кіно.

Але чому всім цим займається естетика? Адже є спеціальні науки, які вивчають природу і суспільство, людину і його діяльність. Є спеціальні науки, які вивчають літературу і музику, архітектуру і образотворчі мистецтва, театр і кіно. Історія розвитку естетики як науки була своєрідною і дивовижною. Контури її вималювалися лише до початку XVIII століття. Ще через сто з гаком років вона зайняла певне місце серед інших наук. Але і до цього дня ні-ні та спалахнуть суперечки про її предмет. Але як би не звужувалися або не розширювати межі цієї науки, при всій удаваній невизначеності досліджуваних його проблем головними завжди залишалися дві: мистецтво і прекрасне. З різного поєднання цих двох проблем і складалася естетика як наука.

Естетику в найзагальнішому значенні цього слова можна визначити як науку про прекрасне у всіх його проявах і модифікаціях, про естетичне ставлення людини до дійсності, яке реалізується як в його свідомості, так і в різноманітних сферах практичної діяльності. Надалі ми постараємося конкретизувати це визначення, наповнити його реальним змістом.

Звернемо увагу на один з парадоксів естетики, який полягає в тому, що її проблематика склалася задовго до «офіційного визнання» естетики наукою. Естетичні проблеми виникли і розвивалися в лоні духовної культури людства в якості складових моментів філософії, богослов'я, літератури, мистецтвознавства, життєвої практики людей - в області матеріального виробництва, соціально - політичних відносин, у сфері побуту та інших сферах практичної діяльності. Естетика не оминає своєю увагою жодну з областей людської життєдіяльності. Однак, це визначення, на наш погляд, потребує уточнення. Весь світ є не предметом, але об'єктом вивчення естетики, як же предмета естетики виступають особливі властивості світу і певні відносини, що виникають між світом і людиною в ході їх взаємодії.

Вивчаючи прекрасне і загальні принципи зміни світу за законами краси, естетика проникає в різні сфери дійсності. Прекрасне входить в життя. Все більше і більше елемент естетичний виявляється необхідним при науковому дослідженні. Естетичне початок притаманне сучасному виробництву. Побут і повсякденне оточення людини змінюються на основі наших уявлень про красу. Поступово кордону естетики як науки розсуваються.
uk | coolreferat.com/Этика_и_эстетика...етителей_часть=5


20.10.18
[1]
переходи:0
Етика і естетика обслуговування відвідувачів
Глава 1. Індивідуальне обслуговування 1.1 Процес обслуговування споживачів


Тимчасові характеристики властиві процесам безпосереднього і опосередкованого контактування виробників послуг зі споживачами. Дані контакти, по суті, утворюють те, що називають власне сервісом, процесом обслуговування. Під обслуговуванням розуміється система трудових операцій, корисних дій, різних зусиль, які здійснюють виробники сервісного продукту по відношенню до споживача, задовольняючи його запити і надаючи йому передбачені блага і зручності.

Поняття «обслуговування» близьке до поняття «послуга». Однак якщо останнє зосереджується на самій сутності відносин між споживачем і виробником, то обслуговування трактує ці відносини як поетапний процес, який має свою структуру, що придбає розтягнутий за часом характер. Чим більше часу вимагає обслуговування, тим більшою мірою воно здійснюється в режимі пульсації, тобто відбувається з певною регулярністю контактів виробника з клієнтом, наприклад, здійснюється щодня по буднях, раз в тиждень, два рази на місяць і т. П.

Одноразова обслуговування може тривати від декількох хвилин (продаж товару) до декількох днів, місяців (туристичне обслуговування, медичний нагляд в стаціонарі і ін.). Якщо обслуговування конкретним виробником одного і того ж споживача розтягнуто на більш тривалий термін від декількох місяців до декількох років, воно, швидше за все, здійснюється періодично - контактування між виробниками і споживачами мають місце через рівні проміжки часу. Такі тимчасові проміжки можуть бути різними і здійснюватися в тижневому, місячному або річному режимі.

Перший контакт між виробником і споживачем може мати прямий характер або опосередкований - через технічні засоби зв'язку. Але у всіх випадках він є дуже важливим моментом для обох сторін. По суті в ході контакту має місце передпродажне обслуговування. Таке обслуговування передбачає демонстрацію вироби або елементів сервісного продукту потенційному споживачеві, повідомлення інформації про їх якостях, умови їх придбання та подальших видах обслуговування.

У деяких видах сервісу клієнту надаються умови активно включитися в передпродажне обслуговування - в ательє, магазинах одягу та взуття клієнт повинен мати можливість приміряти вподобану річ. На спеціально влаштовуються дегустаціях споживачеві дають можливість спробувати продукт, побачити процес його приготування тощо.

Багато що з того, що характерно для перших контактів зі споживачем, є важливим і досить для основного процесу обслуговування. Разом з тим цей етап виробництва послуг набуває багато в чому свій, особливий характер, який визначається сутнісними якостями власне сервісної діяльності в різних своїх напрямках, різновидах і формах.

Строго кажучи, відносини між виробником і споживачем концентруються не навколо матеріальних речей і предметів самих по собі, а навколо їх функціонального характеру, визначених якостей, в яких споживач зацікавлений. Виробники перерахованих вище послуг зобов'язані:

· Вичерпно інформувати споживача про те, який перед ним товар;

· Швидко, грамотно оформити і видати банківський кредит;

· Зшити нову річ або полагодити зіпсовану;

· Вилікувати хворий зуб.

Після зустрічі з продавцем, банківськими працівниками, швачкою, зубним техніком споживач не стає власником наданої послуги, але лише власником речей, грошей або придбаного здоров'я.

Будучи нематеріальними, послуги можуть споживатися у великих кількостях або обсягах, але їх неможливо складувати, транспортувати, заготовляти про запас, на майбутнє. Все це ще раз свідчить про значущість в сфері обслуговування безпосередніх контактів між виробниками послуг та їх споживачами.
uk | coolreferat.com/Этика_и_эстетика...етителей_часть=2


20.10.18
[1]
переходи:0
Етика і естетика обслуговування відвідувачів
2.3. Естетика в ресторанному бізнесі

Естетична культура ресторанного сервісу - це рівень створення і використання естетичних цінностей працівниками ресторану в процесі обслуговування гостей.

Технічна естетика - наука, що займається вивченням технічних і естетичних проблем створення гармонійної предметної середовища, в тому числі в ресторані. Вона виникла як результат взаємодії таких наук, як естетика, ергономіка, інженерна психологія, технологія виробництва, економіка, соціологія, мистецтвознавство та ін. Технічна естетика займається проблемами освоєння світу за законами краси. Проникнення виробничих проблем в естетичну культуру полягає в художньому освоєнні виробничих ідей, в виробничому підході до традиційної художньої темі «людина - техніка». Технічна естетика становить теоретичну основу дизайну.

Технічна естетика вивчає закономірності формоутворення і композиції виробів. Вона розробляє вимоги до техніко-економічними показниками якості виробів, засобів виготовлення цих виробів і середовищі, в якій вони виробляються. Технічна естетика також дає рекомендації по створенню «технічного пейзажу» на підприємствах, в т.ч. і в ресторанах. Вона містить ряд принципів і методів перетворення предметного середовища за законами краси. Технічна естетика спрямовує зусилля розробників на гуманізацію, олюднення виробничого середовища.

Естетичні особливості зовнішнього оформлення будівель ресторанів. Відомо, що художнє початок одухотворяє працю, прикрашає побут і облагороджує людину. Це може бути застосовано в повній мірі і до будівель ресторанів. Сучасні ресторани повинні бути зведені за законами краси і стати окрасою міста.

Вибір архітектурно-художніх засобів, конструктивних рішень будівлі диктується специфікою ресторану. Це зобов'язує дизайнера шукати виразний образ ресторану. При зведенні будівлі ресторану за типовим проектом дизайнер повинен займатися проектуванням оригінальних деталей внутрішньої обробки з урахуванням регіональних особливостей і національних традицій.

Сучасні будівлі ресторанів повинні мати комфортні умови і для відвідувачів, і для обслуговуючого персоналу. Проектування будівель, планування виробничих приміщень ґрунтується на вимогах технічної естетики з урахуванням прогресивних форм обслуговування, останніх досягнень науки і передового досвіду в сфері ресторанного сервісу.

Велику увагу слід приділяти і такого засобу естетичного оформлення, як озеленення та благоустрій території біля будівлі ресторану.

Ще один елемент технічної естетики - це реклами. До реклами ресторанного бізнесу висувають такі основні естетичні вимоги: виразність, помітність, оригінальність. Розглянемо ці вимоги:

· Виразність реклами полягає в достовірному і вражаючому створенні образу страви з метою виклику бажання його спробувати;

· Помітність реклами допомагає привернути увагу споживача до смакових якостей страв, щоб стимулювати при нятие ним рішення про придбання даного страви;

· Оригінальність реклами дозволяє уявити рекла міруемое блюдо під несподіваним кутом зору, в незвичайному ракурсі для залучення уваги клієнта.

Щоб розробити ефективну рекламу, необхідно враховувати ці естетичні вимоги. Адже тільки створене з вигадкою, фантазією рекламне повідомлення про страву робить сильний естетичний вплив на потенційного гостя. У рекламі страв повинні враховуватися психологічні чинники. Як вже говорилося, реклама повинна притягувати увагу споживача, зацікавлювати його, порушувати його емоції, викликати у нього бажання замовити блюдо.

Найпоширеніша реклама в ресторанному сервісі - друкована (листівки, буклети, довідники, оголошення і т. Д.). Текст друкованої реклами при найменшій кількості слів повинен давати максимум інформації відвідувачам. Добре впливають лаконічні тексти.

Естетика робочого місця працівника ресторану (офіціанта, бармена)
uk | coolreferat.com/Этика_и_эстетика...етителей_часть=6