gymlit.in.uaВизначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показників

Сортувати: за оцінками | за датою
18.03.18
[1]
переходи:0
Визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показниківРезультати розрахунків показують, що показник стимулювання виручки від реалізації зріс на 12,0%, показник стимулювання прибутку знизився на 94,3%. Показник матеріальної зацікавленості збільшився на 7,6%. Слід зазначити, що інтегральний показник ефективності використання фонду заробітної плати знизився на 0,995 або на 74,8%.

У таблиці 3 наведені коефіцієнти ефективності використання фонду заробітної плати ВАТ "Експериментальний завод ім. М. Гастелло" за 2007-2008 рр.
uk | coolreferat.com/Определение_вели...вных_показателей
З таблиці видно, що при альтернативних витратах 20% сьогоднішня вартість майбутніх доходів становить 8,98 тис. Руб. Саме ця величина і повинна порівнюватися з інвестиціями для визначення доцільності прийняття проекту або відмови від його реалізації. Узагальнюючи алгоритм, за яким виконувалися розрахунки, отримуємо загальну формулу дисконтування грошових потоків:

(3)
Рішення прямої задачі методом повної взаємозамінності
(розрахунок на максимум-мінімум)
Рішення рівнянь номінальних розмірів.
, АΔ = - 22 + 176 - 22 - 10 - 29 - 59 - 21 - 21 = - 8
Приймемо відповідно до вимог ГОСТ 6636-69 стандартне значення, і
тоді:
АΔ = - 22 + 180 - 22 - 10 - 28 - 56 - 21 - 21 = 0;
Розрахунок допусків складових ланок розмірного ланцюга.
Визначимо квалітет однаковий для всіх складових ланок:


Приймаємо квалітет IT6 для якого К = 10.
У фінансовому плані підприємств, в розділі «Використання прибутку» одним з пунктів витрачання передбачається спрямування частини прибутку на фінансування капітальних вкладень. Прибуток підприємства, поряд з амортизаційними відрахуваннями, є власним джерелом фінансування капітальних вкладень. Вона використовується для відтворення основних засобів на якісно вищому рівні, для розширеного відтворення.

Аналізуючи обсяги випуску продукції і відповідно завантаження потужностей ВАТ «КЧХК» за останні 3 роки чітко видна тенденція збільшення завантаження виробничих потужностей основних видів продукції підприємства. Перш за все, це пов'язано з поліпшенням економічної і промислової ситуацією в країні, в наслідок чого міцніє і зростає платоспроможний попит в країні на продукцію комбінату.

Потужності ВАТ «КЧХК» по виробництву виробів з фторопластов завантажені лише на 40,9% у 2006 році (520 тн / рік)
завдання
Ще одним напрямком поділу праці в організації є формулювання завдань. Завдання - це запропонована робота, серія робіт або частина роботи, яка повинна бути виконана заздалегідь встановленим способом в заздалегідь обумовлені терміни. З технічної точки зору завдання пропонуються не працівникові, а його посаді. На основі рішення керівництва про структуру кожна посада включає ряд завдань, які розглядаються як необхідний внесок у досягнення цілей організації.
Аналізуючи дані таблиці і малюнка, слід зазначити, що найбільші показники рентабельності спостерігалися в 2002 році, причому положення ефективного господарювання значно стабілізується.
Показник рентабельності продукції в 2002 році зріс на 0,09%, а в 2003 році незначно знизився на 0,03% в порівнянні з попереднім роком.
Найвищі показники рентабельності продукції і основної діяльності підприємства спостерігаються в 2001 році, і в подальшому поступово падають, що свідчить про менш ефективною фінансово-господарської діяльності підприємства.
Вибір палітурного картону на російському ринку досить широкий. Так, голландський матеріал Luxline є невибілений картон сірого кольору, який підлягає обклеювання попередньо запечатаній папером або іншим поверхневим палітурним матеріалом. Цей сорт, по завіреннях виробника, ідеально підходить для виготовлення книжкових палітурок. Одне з очевидних переваг цього матеріалу полягає в тому, що завдяки гладкості картону для ідеального приклеювання поверхневого матеріалу потрібна мінімальна кількість клею.