gymlit.in.uaАналіз факторів, що впливають на якість управлінських рішень

Сортувати: за оцінками | за датою
26.09.18
[1]
переходи:2
Аналіз факторів, що впливають на якість управлінських рішень

1.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), млн. Руб.

- В дійств. цінах

- В сопостав. цінах
За 2005 рік виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 11868 млн. Руб. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 2120 млн. Руб. Прибуток звітного періоду склала 2078 млн. Руб. Були проведені відрахування податку на прибуток та інших обов'язкових платежів в сумі 1190 млн. Руб. Чистий прибуток склав 888 млн. Руб.

За 2006 р отримано прибуток звітного періоду 4152 млн. Руб. Цей прибуток отримана в основному за прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 4052 млн. Руб. Сальдо від операційних доходів і витрат составіло збиток 4 млн. Руб., Від позареалізаційних операцій (сальдо позареалізаційних доходів і витрат) - прибуток 104 млн. Руб. Були проведені відрахування податку на прибуток та інших обов'язкових платежів в сумі 3324 млн. Руб. Чистий прибуток склав 828 млн. Руб.

У 2006 році прибуток звітного періоду підвищилася в порівнянні з 2005 роком на 2074 млн. Руб. або на 99,81% Збільшення прибутку звітного періоду відбулося в основному за рахунок збільшення прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1932 млн. руб. або 91,13% і за рахунок збільшення прибутку від позареалізаційних операцій на 130 млн. руб.

Також слід зазначити істотне підвищення собівартості на 8160 млн. Руб. або 83,9%, але воно відбулося за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

В цілому слід зазначити, що більш ефективно ІООО «ГрінТранс» працювало в 2006 році, так як була отримана велика в порівнянні з 2005 роком прибуток звітного періоду і, отже, підприємство було в цілому більш прибутковим і рентабельним. У 2006 році спостерігається суттєве поліпшення в результативності діяльності підприємства: підвищилися темпи зростання прибутку; істотно збільшується прибуток від реалізації продукції.

Розрахуємо показники ліквідності ІООО «ГрінТранс» (таблиця 2).
Таблиця 2. Показники ліквідності для ІООО «ГрінТранс» за 2006 рік


[2] Ємельянов А.Л. Рівні професіоналізму та управлінської діяльності // Менеджмент в Росії і за кордоном, №5, 1998..
uk | coolreferat.com/Анализ_факторов,...енческих_решенийКУРСОВА РОБОТА
На тему:
«Якість і ефективність управлінських рішень»

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
2. Класифікація управлінських рішень
3.
Чи не применшується значення завдань, пов'язаних із залученням нового персоналу:
- Вербівка та відбір;
- Підготовка до професійної діяльності та адаптація в колективі;
- Своєчасне оновлення персоналу для зміни старшого покоління;
- У центр уваги в роботі з управління персоналом ставиться робота з наявними персоналом;
- Гідне і справедливу винагороду за працю, прямо залежить від індивідуального трудового вкладу і плюс до цього додаткову винагороду, залежне від результатів роботи організації в цілому;


Рішення в системі управління повинно прийматися, як правило, на тому рівні, де виникла ситуація, проблема, і по можливості тією особою (ланкою управління), яке має в своєму розпорядженні найбільшою інформацією з даного питання. Ця вимога випливає з технології процесу управління, де взаємно переплітаються три цикли: інформаційний - вироблення рішення - організаторська робота. Інформація, рішення, організаторська робота - взаємопов'язані елементи процесу управління.

[3] Див .: Литвак Б.Г. Розробка управлінського рішення: Підручник. - 5-е изд., Испр. і доп. - М .: Справа, 2004. - 416 с.


[4] Фатхутдінов Р.А. Управлінські рішення: Підручник. 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА - М. - 2001. - 367 с.


[5] Колпаков В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Учеб. посібник.- К .: МАУП, 2000.- 256 с.


[6] Див .: Лукичев Л.Н., Єгоричев Д.Н. Управлінські рішення: підручник за фахом «Менеджмент організації» / Л.М. Лукичев, Д.Н.