gymlit.in.uaАналіз факторів, що впливають на систему управління персоналом

Сортувати: за оцінками | за датою
26.09.18
[1]
переходи:0
Аналіз факторів, що впливають на систему управління персоналом
Чи не применшується значення завдань, пов'язаних із залученням нового персоналу:
- Вербівка та відбір;
- Підготовка до професійної діяльності та адаптація в колективі;
- Своєчасне оновлення персоналу для зміни старшого покоління;
- У центр уваги в роботі з управління персоналом ставиться робота з наявними персоналом;
- Гідне і справедливу винагороду за працю, прямо залежить від індивідуального трудового вкладу і плюс до цього додаткову винагороду, залежне від результатів роботи організації в цілому;

uk | coolreferat.com/Анализ_факторов_...ления_персоналом
1.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), млн. Руб.

- В дійств. цінах

- В сопостав. цінах
За 2005 рік виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 11868 млн. Руб. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 2120 млн. Руб. Прибуток звітного періоду склала 2078 млн. Руб. Були проведені відрахування податку на прибуток та інших обов'язкових платежів в сумі 1190 млн. Руб. Чистий прибуток склав 888 млн. Руб.
Після проведення ранжирування факторів і угруповання їх за величиною середнього рангу виявлені наступні закономірності.
Високий ступінь задоволеності викликають чинники груп I і II. Це, в основному, чинники сфери особистісних контактів і спілкування, що свідчить про сприятливий морально-психологічний клімат в колективах.
Наступна за ступенем задоволеності група III включає переважно чинники соціальної сфери. Цьому сприяє поворот всієї економіки до соціальних запитів трудящих.
Лекція №2
ТЕМА ЛЕКЦІЇ: ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ.
Ці препарати насамперед використовуються при серцевій недостатності, коли міокард не справляється з навантаженням.
Шляхи впливу на скоротливу активність міокарда ясні виходячи з причин серцевої недостатності - зменшення скорочувальної активності міокарда (внутрішні причини міокарда), за рахунок різкого збільшення частоти серцевих скорочень, несерцевих причини (різке збільшення навантаження на серце за рахунок перед- і післянавантаження).
На ВО «Іжмаш» створюються виробничі і технічні структури, яким належить освоювати новий виріб. З цього часу на підприємстві розгортається освоєння виробництва нового керованого снаряда.

Роки розквіту виробництва 800. Обсяги виробництва зростають, підвищується якість і кількість виробів, до виробництва 800 приєднується виробництво 120 (авіаційні гармати і КПМ).
Чим активніше структурні перетворення на підприємстві, тим вище рівень даного коефіцієнта. Це свідчить про те, що адміністрація підприємства активно реагує на зміну кон'юнктури ринку, своєчасно оновлюючи асортимент продукції.
Зміна структури виробництва має великий вплив на всі економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки.
У будівництві кожен об'єкт, що будується має свої особливості. Його спорудження здійснюється в індивідуальних умовах із застосуванням певної кошторисно-технічної документації, з урахуванням певного рельєфу, грунту та ін. З цієї причини в будівництві утруднено впровадження нормативного методу обліку витрат на виробництво.
У будівельному виробництві на ВАТ «МАПІД» щорічно споживається велика кількість найрізноманітніших видів матеріалів, питома вага яких в собівартості будівельно-монтажних робіт становить понад 60%.
Динаміка обсягу виробництва і реалізації товарної продукції на прикладі ТОВ. Заинск крекер. Фактори що впливають на беззбитковість виробництва. Основні напрямки розширення ринку збуту. Розрахунок резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
В работе есть: план, таблиці більше 10 шт., Приложения 1 шт., Рисунки более 10 шт.
В роботі розглянуті такі поняття:
Обсяг виробництва і реалізованої продукції - це основні показники, що характеризують діяльність підприємства.
Джерела: 10 шт. 1998-2006гг. В работе есть: план, таблиці 6 шт.
В роботі розглянуті такі поняття:
Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності.
Конструкторсько-технічні відділи - це одні з найважливіших ланок, вони виконують інженерний супровід поставлених перед виробництвом завдань.
Їх фінансові результати - це прибуток (збиток)