gymlit.in.uaАналіз факторів, що впливають на систему управління персоналом

Сортувати: за оцінками | за датою
18.03.18
[1]
переходи:0
Аналіз факторів, що впливають на систему управління персоналом
Чи не применшується значення завдань, пов'язаних із залученням нового персоналу:
- Вербівка та відбір;
- Підготовка до професійної діяльності та адаптація в колективі;
- Своєчасне оновлення персоналу для зміни старшого покоління;
- У центр уваги в роботі з управління персоналом ставиться робота з наявними персоналом;
- Гідне і справедливу винагороду за працю, прямо залежить від індивідуального трудового вкладу і плюс до цього додаткову винагороду, залежне від результатів роботи організації в цілому;

uk | coolreferat.com/Анализ_факторов_...ления_персоналом
1.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), млн. Руб.

- В дійств. цінах

- В сопостав. цінах
За 2005 рік виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 11868 млн. Руб. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 2120 млн. Руб. Прибуток звітного періоду склала 2078 млн. Руб. Були проведені відрахування податку на прибуток та інших обов'язкових платежів в сумі 1190 млн. Руб. Чистий прибуток склав 888 млн. Руб.
Після проведення ранжирування факторів і угруповання їх за величиною середнього рангу виявлені наступні закономірності.
Високий ступінь задоволеності викликають чинники груп I і II. Це, в основному, чинники сфери особистісних контактів і спілкування, що свідчить про сприятливий морально-психологічний клімат в колективах.
Наступна за ступенем задоволеності група III включає переважно чинники соціальної сфери. Цьому сприяє поворот всієї економіки до соціальних запитів трудящих.
Лекція №2
ТЕМА ЛЕКЦІЇ: ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ.
Ці препарати насамперед використовуються при серцевій недостатності, коли міокард не справляється з навантаженням.
Шляхи впливу на скоротливу активність міокарда ясні виходячи з причин серцевої недостатності - зменшення скорочувальної активності міокарда (внутрішні причини міокарда), за рахунок різкого збільшення частоти серцевих скорочень, несерцевих причини (різке збільшення навантаження на серце за рахунок перед- і післянавантаження).
1. Прибуток є позитивна різниця між доходами комерційної організації, що розуміються як приріст сукупної вартісної оцінки її активів, що супроводжується збільшенням капіталу власників; її витратами, що розуміються, як зниження сукупної вартості оцінки активів, що супроводжується зменшенням капіталу власників, за винятком результатів операцій, пов'язаних з навмисним зміною цього капіталу.
2. Прибуток (збиток) - це приріст (зменшення) капіталу власників у звітному періоді.
Таким чином, фактична собівартість або первісна вартість тимчасового складу для зберігання матеріалів на ВАТ «МАПІД» складе 38 500 руб. (20 500 крб. + 8000 руб. + 5000 руб. + 5000 руб.).
Д-т рах. 10 "Матеріали" ', субрахунок "Тимчасові (нетитульні) споруди", В-2 К-т рах. 23 "Допоміжні виробництва", субрахунок 6, ж / о 10-з (05-с).
Аналітичний облік тимчасових (нетитульних) будівель, споруд, пристосувань і пристроїв ведеться
Джерела: 10 шт. 1998-2006гг. В работе есть: план, таблиці 6 шт.
В роботі розглянуті такі поняття:
Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності.
Конструкторсько-технічні відділи - це одні з найважливіших ланок, вони виконують інженерний супровід поставлених перед виробництвом завдань.
Їх фінансові результати - це прибуток (збиток)Вивчення факторів, що впливають на цілісність цитоплазматичної мембрани рослинної клітини

Г.Н. Єфименко, вчитель біології Московської економічної школи.

Лабораторне дослідження в 11-му класі

Дорогі колеги! У гонитві за підвищенням рівня теоретичних знань, прагнучи «вкласти» в наших учнів якомога більше фактів, законів і теорій, ми часом не встигаємо розкрити дітям найпрекрасніше і хвилююча в нашій науці - можливість пізнавати нове через експеримент.

Ефективне управління персоналом. Перш ніж говорити про управління персоналом, пропонується визначитися з термінами. Отже, що таке керувати. Керувати значить передбачати, організовувати, розпоряджатися, координувати і контролювати

Перша друга третя управління персоналом персоналом організацій і підприємств. Персонал управління персоналом І. П. Герчикова. А. Я.